​ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Stratejik Yönetim Uygulamaları Hizmetiçi Eğitimi Programı Sunumları
 
1. Stratejik Plan Tanıtım Sunumu
2. Performans Programı Hazırlıkları ve İzleme Süreci
3. Yatırım Yılı ve Yılı Programı Hazırlama ve İzleme Süreci
4. Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe Hazırlık ve Uygulama
5. Kesin Hesap (Bütçe-Taşınır)
6. Risk Yönetimi
7. Stratejik Yönetimde Faaliyet Raporları
 
Stratejik Yönetim Araçları: Stratejik Plan
 
Stratejik Yönetim Araçları: Stratejik Plan
 
Kamuda Stratejik Planlama (Şubat 2006)
 
Kamuda Stratejik Planlama (Şubat 2006)
 
2010 Yılı Performans Bütçe
 
2010 Yılı Performans Bütçe
 
2010 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci
 
2010 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci
 
Çevre Analizi Sunumu (Ocak 2007)
 
Çevre Analizi Sunumu (Ocak 2007)
 
Stratejik Planlama ve Yönetim Sunumu (Haziran 2007)
 
Stratejik Planlama ve Yönetim Sunumu (Haziran 2007)